Nuo 2013 spalio 01 d. įsigaliojo VDI patvirtintas „Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašas“.

Nuo 2013 spalio 01 d. įsigaliojo VDI patvirtintas „Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašas“.

Teikiame konsultacijas deklaracijos pildymo klausimais bei padedame ją užpildyti įmonių vadovams arba jų atsakingiems asmenims.

(daugiau…)