Nuo 2013 spalio 01 d. įsigaliojo VDI patvirtintas „Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašas“.

Nuo 2013 spalio 01 d. įsigaliojo VDI patvirtintas „Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašas“.

Teikiame konsultacijas deklaracijos pildymo klausimais bei padedame ją užpildyti įmonių vadovams arba jų atsakingiems asmenims.

Organizuojame Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto narių ir darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai mokymus.

Organizuojame Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų bei jų įgaliotų asmenų priešgaisrinės saugos mokymus.

Renkame grupę.

Registruotis el.paštu: info@dominatus.lt

Telefonai pasiteiravimui: 8 656 77855, 8 672 92000, 8 655 55514

About the author: admin