DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

Teikiamos paslaugos:

 • Vienkartinis dokumentacijos paruošimas, jos nuolatinis atnaujinimas.
 • Darbo tvarkos taisyklės.
 • Pareiginiai nuostatai.
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos pagal profesijas bei atliekamus darbus.
 • Objekto priešgaisrinės techninės komisijos (rizikos valdymo grupės) sudarymas ir dokumentų parengimas.
 • Asmens apsaugos priemonių parinkimas ir dokumentų parengimas.
 • Vienkartinis žurnalų, sveikatos pasų (asmens medicininių knygelių) užpildymas ir darbo pažymėjimų paruošimas.
 • Konsultacijos lengvų nelaimingų atsitikimų tyrimo klausimais.
 • Konsultacijos darbo teisės, gaisrinės saugos, elektrosaugos klausimais.
 • Evakuacinių planų sudarymo organizavimas.
 • Profesinės rizikos vertinimo organizavimas.
 • Konsultacija DSS ir darbo teisės būklės bendrinio klausimyno pildymo klausimais, jo pildymas.
 • Kitos paslaugos.

 

Dėmesio! Įmonės darbų saugos dokumentacijos patikra atliekama NEMOKAMAI.