Darbuotojų sveikatos tikrinimų organizavimas.

Teisinės konsultacijos.

Elektrosauga.


ŽURNALAI:

  • Darbų saugos, gaisrinės saugos, elektrosaugos;
  • Darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis, registravimo;
  • Įsakymų registravimo;
  • Kiti.