ŽURNALAI:

  • Darbų saugos, gaisrinės saugos, elektrosaugos.
  • Darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis, registravimo.
  • Įsakymų registravimo.
  • Kiti.