GAISRINĖ SAUGA

Teikiamos paslaugos:

  • objekto priešgaisrinės techninės komisijos (rizikos valdymo grupės) sudarymas ir dokumentų parengimas;
  • gaisrinės saugos instrukcijos;
  • darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, plano sudarymas;
  • evakuacinių planų sudarymo organizavimas;
  • patalpų bei įrangos elektrofizinių varžų matavimų organizavimas;
  • gaisrinės saugos konsultacijos.